Reklamation

Här kan du reklamera en produkt du inte är nöjd med. Bifoga gärna en bild på reklamationen.

[contact-form-7 id=”1440″ title=”Kontaktformulär 1″]

Hur vi hanterar personuppgifter:
Vi behandlar alla personuppgifter du skickar in till oss i enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR) / Dataskyddsförordningen (DSF).

Personuppgifter du skickar in till oss kan sparas i upp till 6 månader efter avslutat ärende. Därefter kan de finnas kvar i våra backup-system ytterligare 3 månader.

Delar av den information du skickar in kan komma att användas i vårt kvalitetsarbete men anonymiseras då så att inga personuppgifter återstår.

Om uppgifterna utgör del av någon ekonomisk transaktion sparas uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagstiftningen.

Du kan i enlighet med GDPR/DSF begära upplysning om vilken information vi har om dig i våra system.

Formulär för sådan begäran kan begäras via telefon: 046 730 150.
Du kan också skicka ett mail till puk@sodervidingebagaren.se.
Uppge om du vill ha formuläret i pdf-format eller om du vill att vi skickar en papperskopia. I det senare fallet måste du meddela vilken postadress du vill att vi skickar dokumentet till.