Det som blir över
från produktionen används som foder hos lokala odlare. Grymt bra, eller hur?
Grymt_bra_
Lokal_odlare
Våra råvaror
kommer i möjligaste mån från lokala odlare.

Framtidsbageriet

Miljön är viktig för oss

Som företag har vi ett ansvar som sträcker sig längre än till ägare och anställda. Vi har ett ansvar gentemot vår omvärld och för den miljöpåverkan som ett producerande och distribuerande företag står för. Därför står miljöarbetet högt upp på vår agenda. Och det får kosta lite extra. Vi har en tydlig policy som ligger grund för vårt kontinuerliga miljöarbete.

Hittills genomförda miljöåtgärder:

– Vi har idag 70 % förnyelsebar energi i produktionen.
– Naturgas med inblandning av biogas värmer ugnarna
– El, märkt ”Bra Miljöval” (100% vattenkraft) används i produktionen
– Värmeåtervinning på kylar och frysar
– Våra miljögodkända lastbilar drivs av rapsolja
– Miljögodkända rengöringsmedel
– Aktiv sopsortering
– Restprodukter nyttjas som foder hos lokala lantbrukare
– Närproducerade råvaror, så långt som det är möjligt

Lastbil_raps
Miljö i tankarna
Våra lastbilar drivs av rapsolja.
Staende_boxpuff_chia
Chiabröd
Smakar gott i hela kroppen!